Diễn đàn Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương góp ý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Thực hiện kế hoạch Tháng Thanh niên 2015, sáng 27/3/2015, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương góp ý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)”.