Tuổi trẻ Bộ Giao thông vận tải tham gia ngày hội "Thanh niên Tây Nguyên với văn hóa giao thông"

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT); thực hiện Chương trình công tác năm 2014, ngày 15/11/2014 năm 2014, tại Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đoàn viên, thanh niên Bộ Giao thông vận tải đã tham dự Ngày hội “Thanh niên Tây Nguyên với Văn hóa giao thông”.

Công tác dân vận trong hoạt động của Quốc hội

Tiếp nối truyền thống - Ấm tình quân dân

Ngày 29/10/2014, Chi bộ Vụ các vấn đề xã hội thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Một số nội dung và phương pháp công tác dân vận đối với cán bộ, đảng viên là đại biểu Quốc hội và công chức Vụ các vấn đề xã hội”. Đây là sinh hoạt chuyên đề theo sự chỉ đạo điểm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.