Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tổ quốc gọi tên mình

Sáng ngày 16/6/2014, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; trọng tâm là thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và công tác cán bộ.

Thực hiện văn hóa cơ sở, văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp theo phương châm “4 xin” và “4 luôn”

Tổ quốc gọi tên mình

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải (GTVT), sáng 20/5/2014, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT đã chỉ đạo và yêu cầu các cơ sở đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên các cơ quan của ngành Hàng không và Đường sắt phát động phong trào thi đua, thực hiện văn hóa cơ sở, văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp theo phương châm “4 xin” và “4 luôn”.