Cơ quan Đảng ủy Khối triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối làm việc với cơ quan chuyên trách Đoàn Khối

Ngày 03/02/2016, Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối phối hợp với Lãnh đạo cơ quan tổ chức tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.