Vang mãi bản hùng ca Tháng Tám

Mỗi độ thu sang, trong lòng mỗi người dân đất Việt lại náo nức niềm vui, niềm tự hào về một sự kiện lịch sử vĩ đại trong chiều dài mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Ðó là cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, năm 1945, cuộc vùng dậy của toàn dân ta dưới ngọn cờ vẻ vang của Ðảng Cộng sản Việt Nam, một Ðảng ra đời mới 15 năm, chỉ có gần năm nghìn đảng viên, đã chớp thời cơ, giành chính quyền về tay nhân dân. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã đưa đất nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã đứng lên làm chủ cuộc đời, làm chủ non sông gấm vóc của mình.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 tại Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức các hoạt động tri ân tháng 7

Chiều 9/8/2014, tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan), đoàn công tác Đảng ủy Ngoài nước đã phối hợp với Đảng ủy tại Thái Lan tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) cho các đảng viên thuộc Đảng bộ tại Thái Lan. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Vang mãi bản hùng ca Tháng Tám

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức các hoạt động tri ân tháng 7

Mỗi độ thu sang, trong lòng mỗi người dân đất Việt lại náo nức niềm vui, niềm tự hào về một sự kiện lịch sử vĩ đại trong chiều dài mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Ðó là cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, năm 1945, cuộc vùng dậy của toàn dân ta dưới ngọn cờ vẻ vang của Ðảng Cộng sản Việt Nam, một Ðảng ra đời mới 15 năm, chỉ có gần năm nghìn đảng viên, đã chớp thời cơ, giành chính quyền về tay nhân dân. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã đưa đất nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã đứng lên làm chủ cuộc đời, làm chủ non sông gấm vóc của mình.

Thực hiện văn hóa cơ sở, văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp theo phương châm “4 xin” và “4 luôn”

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức các hoạt động tri ân tháng 7

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải (GTVT), sáng 20/5/2014, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT đã chỉ đạo và yêu cầu các cơ sở đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên các cơ quan của ngành Hàng không và Đường sắt phát động phong trào thi đua, thực hiện văn hóa cơ sở, văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp theo phương châm “4 xin” và “4 luôn”.