Cơ quan Đảng ủy Khối triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016

Đổi mới, sáng tạo, chủ động trong định hướng thông tin góp phần bồi đắp niềm tin cho thanh niên

Ngày 03/02/2016, Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối phối hợp với Lãnh đạo cơ quan tổ chức tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đoàn Thanh niên Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương triển khai quyết định của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về công tác nhân sự và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đổi mới, sáng tạo, chủ động trong định hướng thông tin góp phần bồi đắp niềm tin cho thanh niên

Sáng 26-4-2016, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về việc công nhận chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan; học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghe kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

TỔNG KẾT CUỘC THI VIẾT VÀ SÁNG TÁC CA KHÚC “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”

Đổi mới, sáng tạo, chủ động trong định hướng thông tin góp phần bồi đắp niềm tin cho thanh niên

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015- 2016, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức cuộc thi viết và sáng tác ca khúc “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”.